Trvanie výstavy: 22. mája 2020 – 21. decembra 2021
MIesto výstavy: Vila Dominika Skuteckého
Autor: Alexander Skutecký
Kurátor: Klára Kubičková

Inštalácia v zrenovovanej vile približuje život maliara Dominika Skuteckého a jeho rodiny prostredníctvom expozičných tematických miestností.

Miestnosť PRACOVŇA zostáva vyhradená pre dočasné výstavy – najmä pre prezentáciu tvorby talentovaných potomkov, ktorých zložité a tragické osudy približuje rodinná mapa. (Do konca roka 2020 bude sprístupnená výstava umelcovho syna, Architekta Alexandra Skuteckého (1883 -1944) úspešného architekta prvej polovice 20. storočia.

Alexander Skutecký (Viedeň, 25.6.1883 – 1944, okolie Banskej Bystrice) žil v rodinnej vile s prestávkami, ale po celý svoj život tu mal domovskú príslušnosť. V rokoch 1901–1905  študoval architektúru na Kráľovskej technickej univerzite v Budapešti. Do roku 1914 pôsobil v Budapešti ako úspešný autor interiérov kaviarní a projektant nového spoločenského fenoménu – kinosál a ich interiérov. Výstava predstaví aj jeho nerealizované návrhy z týchto rokov, napr. súťažné návrhy na Národný dom v Banskej Bystrici v rokoch 1912, 1924 a 1925.  V roku 1919 sa vrátil domov a nakoniec sa usadil v Bratislave. Jeho bratislavská činnosť je síce v odbornej literatúre známa, jej interpretácia sa však postupne môže meniť. Hlavný dôraz pri hodnotení kvality jeho tvorby bol kladený na vtedy najmodernejší sloh – funkcionalismus (polyfunkčná budova dvoch bývalých poisťovní Assicurazione Generali a Moldavia Generali, Gorkého 6–12, Bratislava a mestské vily v Bratislave). O niekoľko rokov staršia tvorba spoločenských budov zo začiatku 20. rokov 20. storočia si však zaslúži takú istú pozornosť. Dnes, po skoro sto rokoch, je už možné a potrebné patrične oceniť aj prechodné obdobie – od historizmu a pseudoslohov k moderne – hlavne keď v diele autora ide o osobité hľadanie a kvality (Dom Egona Bondyho, Štefánikova 14, Bratislava; Investičná a rozvojová slovenská banka, Štúrova 5–7, Bratislava). V Bratislave končil svoju činnosť stavbou Justičného paláca a v Košiciach polyfunkčnou budovou poisťovne Assicurazione Generali Trieste. Počas 2. svetovej vojny pracoval od roku 1942 s prezidentskou výnimkou ako zmluvný technický úradník stavebného odboru Slovenských železníc v Spišskej Novej Vsi. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa vrátil do Banskej Bystrice a po jeho potlačení prešiel do hôr. Jeho meno sa ďalej nikde nevyskytuje.

PhDr. Klára Kubičková, PhD.

Názov výstavy: Architekt Alexander Skutecký
Autor: Alexander Skutecký
Kurátorka: PhDr. Klára Kubičková, PhD.
Spolu-kurátorka: Mgr. Katarína Baraníková
Fotografka architektúry: Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.
Dizajn a architektúra výstavy: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
Miesto: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Trvanie: od 22. 5. 2020

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.


www.ssgbb.sk│FB: Stredoslovenská galéria